Tầng 13, Tòa nhà Detech số 107 Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 024 5678 8989

Tư vấn pháp luật thường xuyên

Tư vấn pháp luật thường xuyên

Thực tiễn quản trị điều hành doanh nghiệp hiện nay cho thấy, phần lớn các Doanh nghiệp chưa thực sự chú trọng đến việc sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên và chưa xem đây là một giải pháp ngăn ngừa và hạn chế các rủi ro trong quá trình kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, chỉ đến khi việc đã rồi mới gọi luật sư đến “giải cứu” thì phần lớn đã muộn vì tình trạng pháp lý bất lợi, nguyên nhân do không được tư vấn xác lập các giao dịch trước khi ký kết một cách thận trọng. Điều này nói lên vai trò quan trọng của việc tư vấn thường xuyên đối với các doanh nghiệp. Tự hào là hãng luật hàng đầu Việt Nam với các dịch vụ pháp lý cao cấp, chúng tôi thường xuyên đồng hành với cộng đồng Doanh nghiệp để tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho hàng trăm doanh nghiệp. Có thể nói việc có luật sư đồng hành trong hoạt động kinh doanh và quản trị được ví như  “ liều thuốc tiêm phòng” cho các Doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn tư vấn thường xuyên của Chúng ta sẽ bao gồm các nội dung sau đây:

 

  • Tư vấn và giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức nội bộ doanh nghiệp của khách hàng;
  • Tư vấn về quản lý doanh nghiệp, xây dựng phát triển và bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp; pháp luật lao động; tiền lương; viêc làm; bảo hiểm; đât đai; tài sản doanh nghiệp; hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;
  • Tư vấn các quy định của pháp luật Việt nam về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tác.
  • Thường xuyên cung cấp các thông tin văn bản pháp luật mới nhất có liên quan hoặc có khả năng tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Xem xét tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do Doanh nghiệp soạn thảo hoặc hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng và các tài liệu giao dịch.
  • Tham gia với tư cách là Luật sư tư vấn của khách hàng trong việc thương lượng, đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng.
  • Cung cấp các mẫu hợp đồng, các biểu mẫu để làm việc với cơ quan nhà nước.Cập nhật, phân tích pháp luật và chính sách mới liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Tin liên quan

HOTLINE: 024 5678 8989