Tầng 13, Tòa nhà Detech số 107 Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 024 5678 8989

Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh

1. TẦM NHÌN
Xây dựng và phát triển hãng luật Onekey & Partners trở thành một hãng luật chuyên nghiệp
nằm trong top 10 hãng luật lớn nhất tại Việt Nam, hãng luật tiêu biểu của Châu Á Thái Bình
Dương về các hoạt động pháp lý trong lĩnh vực Đầu tư, kinh doanh thương mại, sở hữu trí tuệ
và tố tụng.

2. SỨ MỆNH.
Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật chất lượng cao cho doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng
như người dân trong nhiều lĩnh vực, đồng thời làm thay đổi nhận thức của nhà đầu tư, chủ
doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp và người dân về vai trò của luật sư tư vấn pháp luật trong
hoạt động đầu tư, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và đời sống. Đóng góp tích cực trong công
tác trợ giúp pháp lý cho cộng đồng.

HOTLINE: 024 5678 8989