Tầng 13, Tòa nhà Detech số 107 Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 024 5678 8989

Dịch vụ đào tạo, bổ trợ kiến thức pháp luật.

Dịch vụ đào tạo, bổ trợ kiến thức pháp luật.

 • Chương trình huấn luyện tiến hành dưới hình thức buổi hội thảo ngắn một giờ cho đến các khóa học cấp tốc nhiều ngày. Chúng tôi sắp xếp buổi học theo yêu cầu của Khách hàng (các doanh nghiệp nước ngoài, DN Việt Nam, các cơ quan, tổ chức) về thời gian, chủ đề khác nhau như:

  – Pháp luật về doanh nghiệp

  – Pháp luật về Hợp đồng trong kinh doanh thương mại.

  – Pháp luật về lao động.

  – Pháp luật quyền sở hữu trí tuệ.

  – Bồi dưỡng kiến thức pháp luật nghiệp vụ trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng, y tế, bảo hiểm…..

  – Các lĩnh vực pháp lý khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

HOTLINE: 024 5678 8989