Tầng 13, Tòa nhà Detech số 107 Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 024 5678 8989

Pháp luật về Sở hữu trí tuệ

Pháp luật về Sở hữu trí tuệ

Là đại diện Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, có sự liên kết hợp tác rộng rãi với các hãng luật, đại diện Sở hữu trí tuệ tại các nước trên thế giới vì vậy hoạt động tư vấn Luật sở hữu trí tuệ của Chúng tôi không chỉ được thực hiện ở Việt Nam mà còn mở rộng ra các nước khác trên thế giới. Phạm vi dịch vụ này bao gồm:

 

  1. Tư vấn bảo hộ Nhãn hiệu hàng hoá, Kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế/Giải pháp hữu ích

– Tra cứu, tư vấn về khả năng đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích;

– Sửa đổi, chuyển nhượng, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

– Tư vấn, đại diện khách hàng thực hiện các biện pháp bảo hộ nhãn hiệu; sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp

– Tư vấn và hỗ trợ khách hàng xây dựng chiến lược phát triển nhãn hiệu, thương hiệu;

– Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký tại Việt Nam, và các quốc gia khác;

 

  1. Tư vấn bảo hộ Quyền tác giả:

– Tư vấn chung về luật bản quyền;

– Đăng ký xác lập bản quyền tác giả, quyền liên quan;

– Tư vấn và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng/chuyển giao bản quyền;

– Khiếu nại, khởi kiện các vi phạm về bản quyền;

 

  1. Tư vấn Li-xăng/chuyển nhượng quyền Sở hữu trí tuệ

– Tư vấn chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các đối tượng Sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ tại Việt Nam

– Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục phê chuẩn, đăng ký Li-xăng và chuyển giao công nghệ

– Đại diện hoặc hỗ trợ khách hàng đàm phán hợp đồng chuyển giao;

– Tư vấn khiếu nại, xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp về Sở hữu trí tuệ

– Đại diện khách hàng nộp đơn khiếu nại, yêu cầu hủy bỏ văn bằng hoặc các biện pháp khác nhằm giải quyết tranh chấp về Sở hữu trí tuệ;

– Theo dõi và giám sát quá trình giải quyết tranh chấp về Sở hữu trí tuệ;

– Ðiều tra và giải quyết các vi phạm về sở hữu trí tuệ

– Giám sát nhằm phát hiện và khiếu nại hiện tượng bên vi phạm tìm cách hợp thức hóa các vi phạm SHTT;

– Giám sát thị trường để phát hiện hàng giả và các vi phạm khác về SHTT;

– Điều tra thông tin về các chủ thể vi phạm và hoạt động xâm phạm của họ;

– Xử lý vi phạm, khiếu nại và khiếu kiện trước cơ quan có thẩm quyền/Tòa án nhằm bảo vệ quyền SHTT;

Tin liên quan

HOTLINE: 024 5678 8989